Telefon   +48 796 549 213

Mail   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czym jest i po co wykonuje się mapę prawną?

Opracowania geodezyjne mogą pełnić różne funkcje. Ze względu na takie odmienne przeznaczenie można je podzielić np. na mapy ewidencyjne, zasadnicze czy też do celów projektowych. Specjalistycznym rodzajem map są również mapy prawne, a dokładniej opracowania wykorzystywane do celów prawnych. Co je wyróżnia i kiedy się je sporządza?

Co charakteryzuje mapę prawną?

Mapa prawna zawiera aktualne dane na temat przestrzennego rozmieszczenia obiektów na danym terenie. Najczęściej obejmuje ewidencję gruntów i budynków. W dokumencie znaleźć można informacje dotyczące m.in. przebiegu granic działki czy też oznaczenia konturów użytków rolnych. Poza tym z treści opisu wyczytać można np. numerację działki, nazwę miejscowości, w której się znajduje, numer księgi wieczystej, imię i nazwisko osoby lub podmiotu zgłaszającego prace geodezyjne czy też tytuł mapy i jej skalę.

Sporządzaniem takich specjalistycznych opracowań kartograficznych mogą się zajmować wyłącznie uprawnieni do tego geodeci, tacy jak np. geodeta z Wołomina, gdyż w przeciwnym razie dokument nie będzie ważny. Mapy prawne wykonuje się w ściśle określonych celach, najczęściej na zlecenie sądu. Zwykle traktuje się je jako materiały dowodowe w postępowaniach związanych z prawem własności.

Kiedy wykonuje się mapy do celów prawnych?

Mapy do celów prawnych, pełniące funkcje załączników do orzeczeń sądowych, sporządza się przy postępowaniach dotyczących m.in.:

  • założenia księgi wieczystej,
  • wykupu, wywłaszczenia, przekazania lub sprzedaży nieruchomości,
  • zniesienia lub wyjścia ze współwłasności,
  • podziału spadku,
  • ustalenia służebności gruntowej,
  • stwierdzenia nabycia prawa własności na skutek zasiedzenia.

Poza tym nierzadko wykonuje się je w celu sprostowania błędnych lub niejednoznacznych zapisów w księdze wieczystej.